Verkenner Kamp

Derdejaars hun kamp start op 30 juni

al de rest van 3 tot 16 juli