Peter voor een m²

Ne peter voor ne vierkante meter!

Beste leden, leiding en oud – scouts

Zoals de meeste al gehoord of gezien hebben zijn we begonnen aan de renovatie van het Parklokaal in het George van Raemdonckpark.

Om onze takken te kunnen laten genieten van een lokaal in het midden van groene ruimte zijn er helaas nog extra middelen nodig. Daarom zetten we een acties op touw.

Onze eerste actie is ‘ne peter voor ne vierkante meter’.

We hebben het lokaal verdeeld in vierkante meters.
Elk vak kost 100 euro.
Via ‘Scouts en gidsen Vlaanderen’ kan u een fiscaal attest bekomen.
U kan altijd de kosten delen door b.v. per 2 een vierkante meter te kopen.

U kan het bedrag van uw vierkante meter(s) storten op het
rekeningnummer BE55 4096 5041 4144
met de mededeling BVG 5-371 Renovatie Parklokaal Boechout
Voor het gesponsorde bedrag krijg je een fiscaal attest dat zorgt voor belastingvermindering.

Indien je graag nog wat extra informatie hebt over deze actie of over het verloop van de renovatie van het Parklokaal, kijk dan gerust op onze website onder ‘bouw’ of stuur een mailtje naar bouwcomite@scoutsboechout.be

Een stevig linker

VZW gebouwen Scouts Boechout