VZW

Bij het draaiende houden van een jeugdbeweging komen heel wat dingen kijken en om ervoor te zorgen dat de leidingsploeg zich kan concentreren op het belangerijkste, namelijk het voorbereiden en leiden van de vergaderingen en activiteiten, werd enkele jaren geleden het VZW Scoutsgroepscomité opgericht.

De taak van “de VZW” is heel eenvoudig. Zij staan in voor het beheer en onderhoud van de lokalen die eigendom zijn van onze scoutsgroep. De samenstelling van het bestuur van deze VZW wordt zoals wettelijk voorzien, bepaald door verkiezingen die om de drie jaar worden georganiseerd.

De VZW wordt opgesplits in twee delen. Enerzijds hebben we de “VZW gebouwen” die instaat voor het beheer van de gebouwen, anderzijds hebben we de “VZW scoutsfeesten” die instaat voor het organiseren van de scoutsfeesten, ons jaarlijks feestweekend met een fuif, quiz en familiedag.

Email: vzwgebouwen@scoutsboechout.be

Email: vzwfeesten@scoutsboechout.be