Locatie

Onze groep is verspreid over 3 lokalen, alle drie in het centrum van Boechout gelegen.

  1. De kapoenen hebben een apart lokaal in het oud-gemeentepark in de Dr. T. Tutstraat.
  2. De welpen, jongverkenners en verkenners komen elke zondag samen in het scoutslokaal in de Van Colenstraat 16a.
  3. Het bistlokaal aan de bunderkes is de place-to-be voor onze jins.